Algemene vragen

Heb je een vraag? Waarschijnlijk is deze eerder gesteld staat deze tussen de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Hoeveel huiswerk heb ik na elke bijeenkomst? 
Over het algemeen krijg je een voorbereidingsopdracht en een praktijkopdracht, daarnaast wordt verwacht dat je ook de betreffende hoofdstukken die aan de les zijn gekoppeld bestudeert. De studiebelasting tijdens de opleiding ligt gemiddeld op 8 uur per week, naast de lessen. 

Wat voor examens worden er afgenomen? Schriftelijke toets of opdracht? 
Dit is afhankelijk van de module die je volgt. Voor examinering hanteren we module-opdrachten (een praktijkgerichte opdracht aan de hand van een casus uit de beroepspraktijk), schriftelijke en mondelinge examens. 

Zijn er ook opdrachten waar je samen aan moet werken? 
Tijdens de lessen kan het voorkomen dat je gezamenlijke opdrachten uitvoert. Buiten de lessen om worden alleen individuele opdrachten uitgevoerd.

Moet ik nog boeken aanschaffen? 
Boeken zijn bij de prijs inbegrepen. Deze hoef je dus niet zelf aan te schaffen. 

Wat voor diploma ontvang ik na de opleiding? 
Je behaalt met deze opleiding een door het ministerie van OCW erkend HBO-diploma. Je ontvangt namelijk een officieel getuigschrift 'Associate degree’. De opleidingen zijn officieel geaccrediteerd door de NVAO.

Wat zijn de toelatingseisen? 
Om toegelaten te worden tot de HBO Associate degree - Verkort moet je op het moment dat de opleiding start in het bezit zijn van een MBO-diploma niveau 4. 

Kan ik bij ziekte de module ook ergens anders afmaken? 
Mocht je een keer ziek zijn en een les missen, dan wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de les op een andere locatie in te halen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt er gekeken naar een maatwerkoplossing.

Volg je 1 of 2 modules tegelijkertijd? 
Wanneer je de HBO Associate degree - Verkort volgt, volg je per blok 1 of 2 modules tegelijkertijd. 

Zijn er opdrachten die ik op een werkplek moet uitvoeren? 
Tijdens de opleiding ga je 4 dagen werken of heb je voor 4 dagen een betaalde stage, daarnaast ga je 1 dag per week naar school. Opdrachten die je tijdens de opleiding gaat maken, kun je dus op je werkplek uitvoeren. Hiermee kun je de theorie direct in de praktijk uitvoeren. Als je geen (of geen geschikte) werkplek hebt, kun je de opdrachten op een stageplek uitvoeren. Daarnaast is het verplicht om voor de afronding van de 1e fase van de opleiding en bij het afstuderen opdrachten in de praktijk uit te voeren.

Hoe schrijf ik mij in?
Ben je enthousiast en wil je je aanmelden voor de HBO Associate degree - Verkort met baanbemiddeling? Dan kun je contact opnemen via de volgende contactinformatie of het contactformulier invullen. Tel. 035 – 7 506 103 of e-mail: info@adacademy.nl 

Krijg ik les van een docent van NCOI of ROC?
Je krijgt les van NCOI-docenten. Tijdens de opleiding worden de lessen verzorgd door een docent die werkzaam is binnen het betreffende vakgebied. Per module kun je dus een andere docent hebben. NCOI zoekt per module een geschikte docent. 

Met wie zit ik in de klas?
De klassen bestaan uit studenten tussen de 18 en 23 jaar, die net het MBO-diploma niveau 4 behaald hebben.

Bij wie kan ik terecht met een vraag over het lesmateriaal?
Vragen over het lesmateriaal kun je tijdens de lessen stellen aan de docent. Mocht je buiten de lessen om vragen hebben, dan kun je terecht bij je studiecoach.